Distances from Hlobyne to other cities


Hlobyne, Poltava

Local time in Hlobyne

Hlobyne
Time zone : Europe/Kiev
  • Country : Ukraine
  • Region : Poltava
  • Population : 12,544
  • Country code : UA / UKR
  • Dialing code : +380 / 00380


Get directions and distances from Hlobyne

The purpose of this page is to help you so that you find distances and get directions from Hlobyne to major cities and places in Poltava or in Ukraine.

The nearest cities from Hlobyne, are sorted by distance : Hradyz’k at 19 km, Semenivka at 23 km, Kremenchuk at 37 km, Khorol at 44 km, Kamennyye Potoki at 49 km, Lutovynivka at 50 km, Horishni Plavni at 50 km, Velyka Bahachka at 56 km, Orzhytsya at 60 km, Reshetylivka at 62 km, Romodan at 67 km, Myrhorod at 69 km, Lubny at 72 km, Kobelyaky at 73 km, Novi Sanzhary at 76 km,

Distances between Hlobyne and other cities

Select a destination in underneath section to get directions and distances from Hlobyne :

Distances to near cities

Largest cities near Hlobyne