Distances from Poroshkovo to other cities


Poroshkovo, Transcarpathia

Local time in Poroshkovo

Poroshkovo
Time zone : Europe/Uzhgorod
  • Country : Ukraine
  • Region : Transcarpathia
  • Population : 3,645
  • Country code : UA / UKR
  • Dialing code : +380 / 00380


Get directions and distances from Poroshkovo

The purpose of this page is to help you so that you find distances and get directions from Poroshkovo to major cities and places in Transcarpathia or in Ukraine.

The nearest cities from Poroshkovo, are sorted by distance : Perechyn at 21 km, Chynadiyovo at 21 km, Svalyava at 22 km, Serednye at 23 km, Nelipyno at 24 km, Rakoshyno at 25 km, Mukacheve at 26 km, Kamianytsia at 26 km, Nevyts’ke at 27 km, Nove Davydkovo at 27 km, Onokivtsi at 30 km, Volovets at 32 km, Velykyi Bereznyi at 33 km, Uzhgorod at 34 km, Strabychovo at 34 km,

Distances between Poroshkovo and other cities

Select a destination in underneath section to get directions and distances from Poroshkovo :

Distances to near cities

Largest cities near Poroshkovo