Distances from Biryulëvo Zapadnoye to other cities


Biryulëvo Zapadnoye, Moscow Oblast

Local time in Biryulëvo Zapadnoye

Biryulëvo Zapadnoye
Time zone : Europe/Moscow
  • Country : Russia
  • Region : Moscow Oblast
  • Population : 89,000
  • Country code : RU / RUS
  • Dialing code : +7 / 007


Get directions and distances from Biryulëvo Zapadnoye

The purpose of this page is to help you so that you find distances and get directions from Biryulëvo Zapadnoye to major cities and places in Moscow Oblast or in Russia.

The nearest cities from Biryulëvo Zapadnoye, are sorted by distance : Izmaylovo at 3 km, Vidnoye at 6 km, Razvilka at 6 km, Petrovskaya at 10 km, Kommunarka at 10 km, Alekseyevka at 11 km, Mosrentgen at 12 km, Semënovskoye at 12 km, Gorki-Leninskiye at 12 km, Kozhukhovo at 13 km, Yam at 13 km, Leninskiye Gory at 13 km, Kotel’niki at 14 km, Dzerzhinskiy at 14 km, Dzerzhinsky at 14 km,

Distances between Biryulëvo Zapadnoye and other cities

Select a destination in underneath section to get directions and distances from Biryulëvo Zapadnoye :

Distances to near cities

Largest cities near Biryulëvo Zapadnoye