Distances from Zelenodolsk to other cities


Zelenodolsk, Tatarstan Republic

Local time in Zelenodolsk

Zelenodolsk
Time zone : Europe/Moscow
  • Country : Russia
  • Region : Tatarstan Republic
  • Population : 99,600
  • Country code : RU / RUS
  • Dialing code : +7 / 007


Get directions and distances from Zelenodolsk

The purpose of this page is to help you so that you find distances and get directions from Zelenodolsk to major cities and places in Tatarstan Republic or in Russia.

The nearest cities from Zelenodolsk, are sorted by distance : Nizhniye Vyazovyye at 5 km, Aysha at 8 km, Vasil’yevo at 9 km, Sviyazhsk at 12 km, Osinovo at 23 km, Staroye Arakchino at 29 km, Verkhniy Uslon at 30 km, Kazan at 38 km, Stolbishchi at 49 km, Vysokaya Gora at 50 km, Apastovo at 71 km, Pestretsy at 72 km, Laishevo at 81 km, Kuybyshevskiy Zaton at 87 km, Arsk at 89 km,

Distances between Zelenodolsk and other cities

Select a destination in underneath section to get directions and distances from Zelenodolsk :

Distances to near cities

Largest cities near Zelenodolsk